Algemene voorwaarden

RPR Gent – De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen. Alle op de vervaldag onbetaald gebleven facturen geven zonder aanmaning, vanaf deze datum, van rechtswege interest gelijk aan 12%, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro. Betwistingen dienen aangetekend te worden verstuurd binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn in geval van betwistingen bevoegd.